De wedstrijden worden gespeeld op  "Sportpark Hamstede" (Hamweg 49-B, te Harkstede).
  Tel: 050-4041540
 Voor deelname gelden de leeftijdsgrenzen van het seizoen 2011/2012.
 De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB.
 Geen enkele speler heeft recht op protesteren tegen beslissingen van de scheidsrechter.
  Bij eventuele geschillen heeft alleen de coach het recht van protest bij de wedstrijd leiding.
 De scheidsrechter kan tijdstraffen (5 minuten) uitdelen. Dezelfde speler die 2 maal in een wedstrijd
  wordt beboet is de volgende wedstrijd niet speelgerechtigd.
 Bij de E- en F-pupillen wordt er respectievelijk 10 en 13 minuten gespeeld, zonder rust en in  principe
  met 6 veldspelers en 1 doelverdediger. Eventueel mag ook met 7 veldspelers en 1 doelverdediger
  gespeeld worden, mits in goed overleg en met instemming van beide teams.
  Tussen deze wedstrijden zitten telkens 2 minuten wisseltijd.
 Bij de D-pupillen wordt er 15 minuten gespeeld zonder rust met 10 veldspelers en 1 doelverdediger.
  Tussen deze wedstrijden zitten telkens 2 minuten wisseltijd.
 Bij de C- en MC-junioren wordt er 22 minuten gespeeld zonder rust met 10 veldspelers en
  1 doelverdediger. Tussen deze wedstrijden zitten telkens 2 minuten wisseltijd.
 Bij de A-, B- en MB-junioren wordt er 27 minuten gespeeld zonder rust met 10 veldspelers en 1 doelverdediger.
  Tussen deze wedstrijden zitten telkens 2 minuten wisseltijd.
 Gewonnen wedstrijden leveren 3 punten op, een gelijk spel 1 punt.
 Het aantal winstpunten bepaalt de stand in de groep. Is dit gelijk dan telt het doelsaldo.
  Wanneer ook dit gelijk is telt het hoogste aantal gescoorde doelpunten.
  Uiteindelijk beslissen strafschoppen.
 Het team dat eerste wordt in de poule, is kampioen.
 Elk team verzamelt zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang langs het voor hen bestemde speelveld.
  Raadpleeg voor aanvang het wedstrijdschema uit dit programmaboekje   (per e-mail ontvangen en
  anders terug te vinden op de website www.vvharkstede.nl) of de op de wedstrijddag opgehangen
  schema's bij de wedstrijdleiding en de daarop aangegeven situering en namen van de velden.
 Een speler mag gedurende het toernooi in principe maar voor 1 team uitkomen.
 Het team is verplicht uniform gekleed te gaan en heeft zelf een set reserve shirts of hesjes
  ter beschikking.
 Het eerst genoemde team in het wedstrijdschema speelt 'thuis' en trapt af.
 Door het feit van deelnemen, gaat een ieder akkoord met dit reglement.
 In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.