Hier komen de afgelastingen te staan

Afgelastingen van wedstrijden doorgeven aan de wedstrijdsecretaris of een bestuurslid.

Wedstrijdsecretaris Jeugd en Senioren:

 • Efien Veenema : 0623571145

 

Protocol bij Afgelastingen

Voor afgelastingen kun je de volgende bronnen raadplegen:

 • Op de wedstrijdzaken- en voetbal.nl-app worden alle afgelastingen vermeld!
 • De website www.vvharkstede.nl  via het Programma!
 • NOS Teletekst pagina 603  staan de afgelastingen van de knvb voor alle districten en categorieën *
 • KNVB Noord afgelastingen 0513-618998 (vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur)

Algemeen

Alle afgelastingen staan per team vermeld op de Wedstrijdzaken- en Voetbal.nl- app!
Vanaf vrijdagavond is een algehele afgelasting te achterhalen via teletekstpagina 603
(Competitieregio Noord, het 1e valt onder categorie A; het 2e en 3e en de jeugd horen onder categorie B).
Staat er geen afgelasting op teletekst en twijfel je, kijk dan eerst op de website van de vereniging.
Vervolgens is de leider het eerste aanspreekpunt. Kun je de leider niet bereiken,
bel dan naar het sportcomplex (050-4041540). Krijg je daar geen gehoor, dan is de wedstrijdsecretariaat
jeugd (zie Organisatie) en wedstriidsecretariaat senioren (zie Organisatie) senioren het aanspreekpunt.

 

Algehele afgelasting zaterdag en/of zondag

Algehele afgelasting wordt zowel door de consul, jeugd-wedstrijdsecretaris en
wedstrijdcoördinator in de gaten gehouden.
In geval van algehele afgelasting informeert de consul/coördinator de jeugd- of senioren-wedstrijdsecretaris. 

 

De wedstrijdsecretaris informeert:

 • de webmaster
 • de wedstrijdcoördinator en
 • de kantine-coördinator

Uitgangspunt is dat zowel leiders als spelers zelf de algehele afgelasting in de gaten houden.
Wat betreft de jeugd moeten de leiders de rij-ouders mbt uitwedstrijden voor alle zekerheid informeren. 

 

Afgelasting thuiswedstrijden door consul/scheidsrechter op zaterdag en/of zondag

Bij thuiswedstrijden doet de consul de eerste keuring van de velden, de scheidsrechter doet dat
bij zijn aankomst eventueel nog een keer over.
De consul informeert bij afgelasting direct de jeugd- of senioren-wedstrijdsecretaris.

De wedstrijd-secretaris informeert:

 • de scheidsrechters
 • de wedstrijdsecretaris van de tegenpartij
 • de leiders van de betreffende teams
 • de webmaster

De leiders handelen conform de gemaakte afspraken met hun spelersgroep.

 

Melden van afgelastingen door de verenigingen van de uit-spelende teams

Voor het melden van afgelastingen door de verenigingen van de uit-spelende teams is
de jeugd/senioren-wedstrijdsecretaris het aanspreekpunt.
In alle gevallen moet de melding worden doorgegeven aan de jeugd/senioren-wedstrijdsecretaris!!
De jeugd-wedstrijdsecretaris informeert de leider en de webmaster.
De leiders handelen conform de gemaakte afspraken met hun spelersgroep.
Bij de jeugdteams moeten de rij-ouders worden geïnformeerd.

 

De afgelastingen worden zo snel mogelijk op de website gezet.

Appingedam DA1 - GEO/Harkstede DA1