Maandag 3 december 19.30 uur vergadering voor vrijwilligers van de kantine!!

Het najaar zit er bijna op en is het een goed moment om met elkaar om de tafel te zitten om het najaar te evalueren. Ik nodig je dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
We gaan het o.a. hebben over de werkzaamheden binnen de kantine, de lengte van de diensten, de schoonmaak, de komende haccp-training en de AED-training.

Tevens is dit het moment om als vrijwilliger aan te geven wanneer het je uitkomt om een kantine dienst te draaien en ook aan te geven hoe lang deze dienst zou moeten zijn. Op deze manier kunnen we bij de planning voor het voorjaar zoveel mogelijk rekening houden met jullie wensen.
Jan Weites en Els van Santen zijn ook aanwezig bij de vergadering. Zij hebben een aantal taken van mij overgenomen, waaronder de inroostering. Tijdens de vergadering zullen we dat nog verder toelichten.

Graag tot 3 december!! Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, geef dat dan even aan mij door via contactformulier M. van Klaveren...

Monique van Klaveren (21-11-2012)

 


Belangrijk:

We noteren het eigen gebruik in een map die naast de kassa ligt.
Hierin schrijf je op wat er naar de bestuurskamer gaat qua koffie fris en bier(flesjes)

Een scheidsrechter en zaterdagdienst hebben recht op een drankje en een snack.(ook noteren)
Wat jij zelf als vrijwillig(st)er neemt noteer je ook.

Aan het einde van de dag breng je formulier en kassa naar de persoon die dit beheerd.

 

Geen glas op terras!

De KNVB stelt steeds meer regels op.
Tijdens de wedstrijden mogen er achter de hekken en langs de lijn geen alcohol en glaswerk gebruikt worden.
Er mag er ook geen glaswerk meer op het terras aanwezig zijn.
Daarom mag er geen glaswerk mee naar buiten genomen worden.

 

De Kantine-kassa

 • bij elke bestelling wordt direct contant afgerekend
 • er wordt niet meer op rekening geschreven (poffen)
 • we verwachten van de bezoekers dat zij zoveel mogelijk gepast of met kleine biljetten betalen
 • bij elke bestelling wordt met de kassa afgerekend, dat betekent aanslaan van de bestelling en afrekenen
 • werken met een open kassa-lade is verboden
 • bestellingen voor eigen gebruik (voor scheidsrechters, de bestuurskamer en de dienstdoende kantinemedewerkers)
  worden op de kassa aangeslagen
 • in het weekend wordt er altijd met twee kassa’s gewerkt
 • als de bar even onbemand is, om welke reden dan ook, wordt de kassa afgesloten
 • het kantinepersoneel zorgt ervoor dat er altijd kassa rollen in de kassa’s zitten
 • na elke kantinedienst wordt de dagstaat opgemaakt aan de hand van de stand van de kassa
  bij aanvang en beëindiging van de bardienst, en wordt de Couponstaatafgedrukt
 • in de kantine worden alleen producten verkocht die op de prijslijst van de kantine staan of die vanwege een speciale
  gelegenheid door de kantine eenmalig aangeboden worden (bijv. bij het snert-toernooi, bazaarweekend)