Bron: Dagblad vh Noorden
Datum: 14-12-2011

  •  Coaches gaan om met lastige ouders
  •  Herstel met lastig gedrag van ouders

Door Jean-Paul Taffijn

Groningen Pa vindt dat Scheids een bril moet kopen. Scheids blèrt Pa toe dat hij zijn kop moet houden. De F-jes in het veld horen het allemaal aan. Zoon (7) van Pa besluit maar eens een beuk uit te delen. Aan zoon (7) van Scheids, die bij de tegenstander speelt. Chaos troef, de wedstrijd wordt gestaakt. "Een zwarte dag", aldus de coach van dit Gronings voetbalteam.

 

Een incident is het zeker. Zeker. Veruit de meeste ouders gedragen zich als goed supporters. Fanatiek, maar niet té. Toch is het elk weekend ergens raak. Coaches, trainers en besturen van voetbal-, korfbal-, badminton-, judo- en karateclubs leerden deze week hoe met zulk gedrag om te gaan. Want het gebeurt langs alle lijnen. Een spoedcursus georganiseerd door het Huis voor de Sport en de Nationale Sportalliantie (NSA). Onlangs lanceerde Stichting Ideële Reclame (SIRE) een nieuwe campagne om ongewenst gedrag van ouders aan te pakken. Het is nodig. Alle pakweg vijftig cursisten kennen de excessen van nabij. Mams die de coach er verbaal van langs geeft als haar zoontje alwéér wordt gewisseld. Zoontje loopt met gebogen hoofd onder Mams' arm mee. Ouders die hun kroost steeds harder aanmoedigen en de arbiter het leven zuur maken. Kroost raakt aangevuurd en wordt agressief. Vader die zijn dochter toeschreeuwt dat ze verdomme mee naar voren moet, terwijl de coach voor haar een verdedigende rol ziet weggelegd. Dochter weet het niet meer en laat het koppie hangen. "Ik zeg dan tegen zo'n vader: Hé coach, alles goed? Dat zet de meeste wel aan het denken", aldus een voetbalcoach."

 

"Humor is een mooi middel", legt Bep Timmer van de NSA uit. "En persoonlijk contact met ouders. Je moet iets weten van de achtergrond, de thuissituatie." Maar agressieve vaders op hun gedrag wijzen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, "Voor je het weet krijg je klappen", weet één van de coaches op de cursus. "Sommige ouders zijn gewoon te lastig, die kun je niet veranderen", zegt een ander. Fout. Ouders zijn net kleine kinderen. Lastige ouders bestaan niet. Hun gedrag kan hoogstens lastig zijn. Dus daar spreek je ze op aan. "Het is handig om een teamouder te hebben", adviseert Bep Timmer. "Dat is een van de ouders die contacten onderhouden met andere ouders. Hij kent ze en kan iets van slecht gedrag zeggen."

 

Lukt het helemaal niet meer, dan kun je de ouders wegsturen. Bij herhaling voorgoed. Bep Timmer: "Op elke vereniging loopt wel iemand rond die zoiets durft te zeggen tegen ouders met verkeerd gedrag. De scheidsrechter kan het spel stil leggen als het moet."

 

Helpt dit allemaal? De zaal denkt van we, al zullen sommige vaders en moeders onverbeterlijk blijken. "En er komt wel heel veel op het bordje van de clubleiding en de coaches", meent een cursist. "Ze moeten kinderen beter leren sporten, ze een beetje opvoeden en hun ouders dus ook nog." Instemming alom. Toch is er niet veel keus, vertelt Bep Timmer. "Niets doen helpt sowieso niet. Het is nu investeren. Dan heb je straks beter gedrag van ouders, die zich meer betrokken voelen bij de club en iets willen doen. Succes verzekerd."

 

Voetballertjes afgezeken op toneel Martiniplaza

 

De cursus van deze week is pas het begin. In januari is de aftrap van een curriculum over het onderwerp. "Daar gaan we meer de diepte in. Over hoe het gedrag de kinderen beïnvloedt, hoe er daar iets aan kunnen doen", vertelt Bas van Kant van het Huis voor de Sport. De aftrap is op 16 januari in de vorm van een theatervoorstelling in Martiniplaza. Uitgebeeld wordt hoe ouders wel een langs de lijn staan in het weekend. Jeugdvoetballers van FC Groningen spelen mee als figuranten. Zijn worden kortom afgezeken op het toneel.

Meer informatie over de theatervoorstelling Martiniplaza....

Tips voor clubs en coaches/leiders:

 

  •  Geef als coach het goede voorbeeld. Wees positief.
  •  Stel een teamouder aan die de andere ouders kent en hen kan aanspreken op gedrag.
  •  Keur altijd het gedrag van ouders af, niet de ouders zelf.
  •  Geef schreeuwlelijkerds een taak binnen team of club. Meer verantwoordelijkheid helpt.
  •  Reik niet alleen spelertjes, maar ook ouders spelregels en clubregels uit voor het seizoen.
  •  Lik op stuk werkt. Als ouders opnieuw over de schreef gaan, zijn ze nooit meer welkom.
  •  Schakel de arbiter in. Die kan de wedstrijd staken vanwege het geblèr vanaf de kant.
  •  Maak opnames van ouders tijdens langs de lijn. Zien ze zich terug, komen ze tot inzicht.