Opleiding voor trainers bij vvHarkstede (Opleiding Binnen de Club)

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugdtrainers een trainers opleiding binnen de club. Deze opleiding wordt vanuit de KNVB gegeven en is geschikt voor trainers van verschillende leeftijdscategorieën.
13 jeugdtrainers van de vv gaan deze cursus volgen en hebben een uitnodiging van de KNVB gehad.
De eerste cursus wordt gegeven op maandag 25 maart, aanvang 19:15 en wordt gegeven door René Wollerich.

De cursusdata en cursustijden zijn (wijzigingen voorbehouden):

maandag 25 maart 2013 les 1 19:15 21:45
8 april 2013 les 2 19:15 21:45
15 april 2013 les 3 19:15 21:45
22 april 2013 les 4 19:15 21:45
13 mei 2013 les 5 19:15 21:45

 

 

Indexering contributie
De contributie wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met de prijsindex over het voorgaande jaar. Over 2012 is deze pijsindex door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend op 2,5%.

Automatische incasso contributie 1e kwartaal 2013 vindt plaats in de week van 25 februari 2013.

{slide=Contributie voor Niet spelende leden|green|closed}De contributie voor Niet spelende leden wordt jaarlijks geïnd. Hieronder vallen ook de Niet spelende leden, die lid zijn vanwege hun funtie als leider of scheidsrechter. Deze (zogenoemde) kaderleden betalen € 10,- per seizoen voor de lidmaatschapkosten van de KNVB. Dit gaat in vanaf hun 2e seizoen in deze functie. De automatische incasso van de jaarcontributie zal één dezer dagen plaatsvinden. De facturen voor de niet automatische incassobetalers zullen komende dagen worden bezorgd.

van de Penningmeester A. Koers {slide=Algemene Ledenvergadering 12-12-2012|green|closed} Op woensdag 12 december is de Algemene Ledenvergadering om 20:00 uur.
De Agenda, het Verslag van 12-12-2011 en het Jaarverslag 2011-2012 staan op de website bij Organisatie > Algemene Jaarvergadering.
De overige stukken liggen woensdag 12 december van 19:00 - 20:00 uur ter inzage in de Bestuurskamer.

 

 

 

Contributie nieuws!

 

Indexering contributie
De contributie wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met de prijsindex over het voorgaande jaar. Over 2012 is deze pijsindex door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend op 2,5%.

 

 

Automatische incasso contributie 1e kwartaal 2013 vindt plaats in de week van 25 februari 2013.

23-02-1013


Contributie voor Niet spelende leden

De contributie voor Niet spelende leden wordt jaarlijks geïnd. Hieronder vallen ook de Niet spelende leden, die lid zijn vanwege hun funtie als leider of scheidsrechter. Deze (zogenoemde) kaderleden betalen € 10,- per seizoen voor de lidmaatschapkosten van de KNVB. Dit gaat in vanaf hun 2e seizoen in deze functie.

 

De automatische incasso van de jaarcontributie zal één dezer dagen plaatsvinden. De facturen voor de niet automatische incassobetalers zullen komende dagen worden bezorgd.

 

van de Penningmeester A. Koers

(28-01-2013)

 

 

Algemene Ledenvergadering 12-12-2012

Op woensdag 12 december is de Algemene Ledenvergadering om 20:00 uur.
De Agenda, het Verslag van 12-12-2011 en het Jaarverslag 2011-2012 staan op de website bij Organisatie > Algemene Jaarvergadering.
De overige stukken liggen woensdag 12 december van 19:00 - 20:00 uur ter inzage in de Bestuurskamer.

    Klik Hier voor de Agenda 12-12-2012...
    Klik Hier voor het Verslag van 12-12- 2011...
    Klik Hier voor het Jaarverslag van 2011-2012...

 

 

Zondag 8 en zaterdag 9 december was de kantine geopend van 10.30 tot 12.30 uur

De koffie stond klaar en er was ruimte om een moment stil te staan bij het veelbesproken gewelds-incident.
Verder was er gelegenheid om het condoleanceregister te tekenen voor het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.
Zaterdag hadden al een behoorlijk aantal leden het register getekend. Dit register zullen wij overdragen aan de familie van Richard van Nieuwenhuizen.  8/9-12-2012

 

 

Verklaring bestuur over geweld op het voetbalveld

Vorige week zondag 2 december is na afloop van een junioren B wedstrijd in Almere Richard van Nieuwenhuizen overleden aan de gevolgen van mishandeling door een aantal spelers van de bezoekende vereniging. Hij was als vader van 1 van de spelers grensrechter bij die wedstrijd. Een trieste gebeurtenis, waarbij ons medeleven uitgaat naar zijn familie. Naar aanleiding hiervan het volgende. 

 

Zinloos geweld hoort niet thuis op het voetbalveld, maar ook niet daar buiten . 
Voetbal is sportief bezig zijn! Voetbal is gezelligheid. Helaas zien we ook bij onze vereniging soms agressie op en rond het veld. Schelden, vernielingen, respectloos gedrag en knokken. Wij accepteren dit nooit en zullen hier altijd tegen optreden.

Wat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden heeft heel Nederland wakker geschud; helaas was daar een mensenleven voor nodig. Om stil te staan bij het gebeuren heeft de KNVB alle amateurwedstrijden afgelast voor dit weekend en gevraagd om als verenigingen aandacht te geven aan geweld op het voetbalveld.

 

Al langer zijn wij als bestuur bezig om agressie en respectloos gedrag bespreekbaar te maken binnen de club. 
In onze doelstelling (zie website) geven wij aan dat iedereen met respect behandeld dient te worden. Ons motto is “De vv Harkstede houdt het fatsoenlijk en sportief”. We zijn tegen alle vormen geweld. Niet alleen dit weekend, maar het hele seizoen en het seizoen daarna. 

 

Wat in Almere gebeurd is, geldt voor alle soorten van geweld in Nederland. Het mag niet meer gebeuren. Dit vraagt van ons allen een inspanning. Om rustig te blijven, om respectvol te blijven en om elkaar hierop aan te spreken als het dreigt mis te gaan. Samen komen we een heel eind. 
Uiteraard blijft dit onderwerp onze aandacht houden. In januari gaan we aan de slag om ook binnen onze vereniging een programma op te stellen hoe we (verbale) agressie op en rondom onze voetbalvelden terug kunnen blijven dringen. 

 

Om ons respect te tonen naar de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen is de kantine zaterdag 8 en zondag 9 december geopend van 10.30 tot 12.30 uur om iedereen in de gelegenheid te stellen het condoleanceregister te tekenen. Dit register zullen wij overdragen aan de familie van Richard van Nieuwenhuizen.

 

Wij hopen dat we op een ieder kunnen rekenen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de discussie die nu over het onderwerp van agressie op de velden is ontstaan.
Samen zorgen we er voor dat we het voetbal, waar we allemaal zoveel plezier aan beleven, leuk en sportief houden!

Bestuur vv Harkstede 7-12-2012

 

 

Kleding-coördinator Arie van der Dijk
Arie van der Dijk is onze nieuwe coördinator voor kleding- en spelmateriaal.
Hij vult de vacature in  die door het vertrek van Willem Bakker was ontstaan.

 

Alleen Arie en Albert mogen namens de vereniging kleding en materiaal bestellen.
Het gaat hier om alle kleding die wordt gedragen om onze vereniging te vertegenwoordigen.
Bijvoorbeeld wedstrijdkleding, trainingspakken, inloopshirts, coachjassen, windbreakers en
overige kleding, die beschikbaar wordt gesteld door sponsoren.
Onder spelmaterialen valt alles wat nodig is voor het spelen van wedstrijden en geven van training.
We doen dit op deze wijze om uniformiteit in kleding en spelmateriaal te waarborgen en
ook om de afspraken met onze contractleveranciers na te komen.

 

Kleding en spelmateriaal kosten geld. Aangezien ons budget niet onbeperkt is zullen
er soms keuzes in de aanschaf moeten worden gemaakt.
Deze keuzes zullen worden gemaakt in samenwerking met de aanvrager,
de penningmeester en het bestuurslid van de betreffende portefeuille.

 

Arie van der Dijk is dus het aanspreekpunt voor de aanschaf van kleding of spelmateriaal.
KLIK HIER voor zijn contactgegevens...

 (19-11-2012)

 

 

 

Eredivisie Live wordt Sport 1


Met ingang van 1 oktober is het zenderpakket Eredivisie Live ingeruild voor Sport 1.
Zoals eerder gemeld is voor het vertonen van de beelden van Eredivisie Live licentierechten nodig.
De kosten hiervan bedragen € 70,00 p/mnd, naast de kosten van het zenderpakket. Gelet op het gebruik is dat een onverantwoorde uitgave en hebben we zenderpakket ingeruild voor Sport 1.

(02-10-2012)

 

 

Contactpersoon Ledenadministratie


Antita Clevering is vanaf nu het aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ledenadministratie. Na een periode van ca een half jaar op de achtergrond de ledenadministratie te hebben bijgehouden is zij nu ook de contactpersoon.
De volgende zaken regelt Anita:

 • registratie nieuwe leden
 • adres-, telefoon- en mailwijzigingen van leden,
 • wijziging van lidmaatschap
 • het opnemen en wijzigen van functie van leiders of trainers
 • het aanvragen van spelerspassen

(19-09-2012)

 

Informatie over Zaterdagvoetbal

 

Secretaris Albert Koers die de voorbije jaren deze rol heeft ingevuld blijft bestuurlijk verantwoordelijk en is als vervanger beschikbaar.

In de laatste Algemeen Ledenvergadering 2011 is het onderwerp ''zaterdagvoetbal voor senioren'' aan de orde geweest. In deze vergadering is afgesproken dat het bestuur een voorlopig document zou opstellen waarin, uitgaande van het feit dat zaterdagvoetbal voor senioren bij de vv Harkstede praktisch mogelijk is, de uitgangspunten worden beschreven.

Uitgangspunten in willekeurige volgorde:

 •  Vooreerst is zaterdagvoetbal een recreatieve bezigheid en neemt het bestuur nog geen initiatieven tot de oprichting van een zaterdagafdeling voor senioren
 •  Het initiatief van een zaterdagteam moet uiterlijk 30 april bij het bestuur worden gemeld. Op dat moment moeten minimaal 12 spelers bekend zijn.
 •  Het zaterdagteam moet uiterlijk 31 mei compleet zijn met 16 spelers.
 •  Van het nieuwe zaterdagteam moet een groot deel van de spelers nieuw lid van de vereniging zijn en/of eerstejaars senior zijn.
 •  Het team draagt zelf zorg voor 2 leiders en zo nodig een trainer.
 •  De leiders van het zaterdagelftal vullen wisselend met de jeugdafdeling de rol van de wedstrijdcoördinator in.
 •  Voor het zaterdagvoetbal voor senioren gelden dezelfde verenigingsregels als voor het jeugd- en zondagvoetbal.
 •  Het wedstrijdsecretariaat valt onder de wedstrijdsecretaris van de zaterdag.
 •  Indien gedurende het seizoen het zaterdagteam bij een wedstrijd maximaal 11 spelers ter beschikking heeft kan in overleg met de coördinator teamzaken worden afgesproken dat een aantal zondagspelers -die geen deel uitmaken van het 1e of 2e elftal- aan het zaterdagteam kunnen worden toegevoegd. Andersom is dit ook mogelijk.
 •  De normale kantineregels zijn van toepassing. Bij onderbezetting in de kantinediensten wordt van het zaterdagvoetbal net als bij het zondagvoetbal verwacht dat ze bijspringen.
 •  Van het zaterdagteam wordt verwacht dat ze zowel de eigen kleedkamers als die van de tegenpartij schoon opleveren. (in verband met de zondagwedstrijden)
 •  De trainingsdagen voor het zaterdagvoetbal voor senioren zijn op maandag en woensdag.
 •  Spelers die uitkomen in de A-categorie moeten voor aanvang van het seizoen kenbaar maken of ze aan de zaterdag- of zondagcompetitie mee willen doen.
 •  Spelers die uitkomen in de A-categorie zijn speelgerechtigd voor óf de zaterdag óf de zondag dus niet voor beide.

(04-04-2012)