Bron: Dagblad vh Noorden vrijdag 20 oktober 2012

 

Week van de Scheidsrechters duurt nog tot en met zondag

 

Groningen Als een scheidsrechter in het nieuws komt te staan, dan gaat het zelden om positieve zaken. Een arbiter die door de commentatoren op de televisie en in de kranten helemaal gefileerd wordt omdat hij in een split second niet heeft gezien wat al die deskundigen op de tv in slow motion uit vier verschillende hoeken drie keer opnieuw hebben bekeken dat soort werk. Een scheidsrechter die een verkeerde speler een gele kaart gaf, een volleybalscheidsrechter die niet heeft gezien dat bij het beslissende punt de bal wel degelijk door het blok werd aangeraakt: iedereen kent wel van die voorbeelden waarbij het arbitersgilde er gekleurd op staat.

 

Aan de andere kant vindt iedereen het heel vanzelfsprekend dat er bij iedere wedstrijd iemand de leiding heeft, omdat er zonder scheidsrechter en/of juryleden geen wedstrijd gespeeld kan worden. Om daar de aandacht op te vestigen is er jaarlijks de Week van de Scheidsrechter, waarin veel sportbonden, maar ook verenigingen op de een of andere manier een blijk van waardering geven aan al die talloze vrijwilligers, die maar al te vaak voor een karige onkostenvergoeding van alles moeten aanhoren door al die betweters aan de kant.  En wanneer doet een scheidsrechter het goed? Als hij of zij zich strikt aan de regels houdt en daardoor bijvoorbeeld met kaarten strooit, is het gemopper niet van de lucht. Maar als iemand dat juist weer niet doet, wordt hem dan verweten de regels niet te kennen.

 

De Week van de Scheidsrechter duurt nog to en met zondag en wordt gedragen door veel sportorganisaties in Nederland, die er allemaal op hun eigen manier invulling aan geven. Zo selecteerde bijvoorbeeld de voetbalbond KNVB per district twee verenigingen, die een bezoekje kregen van toparbiters als Kevin Blom, Eric Braamhaar en Danny Makkelie. Zij overhandigden een pakket officiële scheidsrechtershirts aan onder meer Smilde'94 en LEO uit Loon.

 

Iemand die al jarenlang op het hoogste niveau fluit is Henk Woudstra (65). De in Winschoten geboren volleybalarbiter nam in 1971 voor het eerst de fluit ter hand en is sinds 1977 scheidsrechter in de erediviisie. "Wat ik daar zo leuk aan vind? Het contact met de mensen, het besef dat je er voor de spelers bent en niet andersom. Vervelend is dat er van die juryleden zijn die -zoals ik het noem- voorzitter van een kanariepietje fokvereniging zijn geweest en jou nu willen vertellen hoe jij moet fluiten. Hoe lang ik doorga? Ik zit nog steeds in groep 11 bij de beste acht van Nederland. Zo lang ik tot de top hoor, ga ik ook door. De jonge jongens moeten mij maar weg zien te krijgen."

 

Overigens gaat het bij de Week van de Scheidrechters niet alleen om arbiters met een fluitje, maar ook om bijvoorbeeld juryleden. Zo is Corrie Wouters van de Stichting Hippische Juryleden (SJH) van mening dat het echt noodzakelijk is om de aandacht te vestigen op al die vrijwilligers die steeds maar voortdurend in de weer zijn om talloze sportwedstrijden tot een goed einde te brengen. "Nou het valt op zich wel mee in de paardensport, al zijn er wel eens mensen die je in de avond boos opbellen, Het ligt er ook een beetje aan hoe je zelf optreedt als jurylid: als je respectvol naar een ander bent, dan krijg je vaak datzelfde respect ook terug. Maar ik vind het zonder meer een goede zaak dat er ieder jaar even wordt stil gestaan bij al het werk van al die vrijwilligers, die vaak - zoals bij ons in de paardensport- al voor dag en dauw in touw zijn en dat maar al te vaak in die verschrikkelijke juryhokken. Juryleden en scheidsrechters promoten ook gewoon de sport en daar mag best wel meer aandacht voor zijn. Ik vind alleen ook jammer dat de grote bond KNHS niets aan deze week doet, terwijl heel veel andere sportorganisaties dat wel doen. De SJH, de enige onafhankelijke orgaisatie in de wereld voor juryleden in de hippische sport, is helaas een low budget-organisatie en kan daarom in deze week niet echt wat extra's doen voor onze ongeveer 1400 leden, maar we kunnen in ieder geval aandacht voor hen vragen."