Programma voor maandag 13 januari:


20.00 – 20.30  Uitleg over de TC (technische commissie)

 • opstart van de TC dit seizoen (korte terugblik)
 • rol van de TC  (wat gaan we doen en wat nog niet)
 • rol van Rene Wollerich


20.30 – 20.45  Technisch jeugdbeleidsplan

 • wat verwachten we van de specifieke leeftijdscategorieën
  (Alle leiders en trainers krijgen deze uitgereikt)
 • per leeftijdscategorie even kort uitleg


21.00 – 21.15  De Warming up

 • Uitleg over hoe we na de winterstop hier binnen de club mee om willen gaan


21.15 – 21.30  De Opbouw

 •  Uitwisseling over wat we hebben gezien bij de diverse teams
 •  Opbouwen vanaf de F t/m de A.  Hoe willen we hier binnen de club mee omgaan
  (= speerpunt voor na de winterstop voor alle teams!)


21.30 – 21.45  De Trainingen

 • Uitleg over hoe we de trainingen op een nog hoger pijl willen krijgen 
  (dit punt krijgt nog een vervolgbijeenkomst met de F-en E-trainers / datum volgt)


21.45 – 22.00  Positief coachen

 • Hoe gaan we hier nu mee om en hoe willen we het hebben (uitwisseling)


22.00   Einde van de avond / Korte evaluatie