Trainingen als voorbereiding op volgend seizoen!

Het seizoen is bijna ten einde en voor het nieuwe seizoen zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen. Net als vorig jaar gaan we in eerste instantie 1x trainen.
Dit doen we naast de gewone trainingen met je team. Alleen op ma en di train je deze week met je eigen team. De wo en de do zijn de andere trainingen in de nieuwe samenstelling.

Je traint dan  met alle F t/m C spelers voor het nieuwe seizoen.
Dus concreet in welke leeftijdscategorie je volgend seizoen voetbalt.
Als je volgend jaar een D-pupil wordt en nu E-pupil bent train je met de D-ers mee.

Jullie gaan gewoon lekker trainen o.l.v. onze trainers  en wij kunnen als Technische Commissie kijken waar iedereen in zijn ontwikkeling nu precies staat.

De data en dagen dat er wordt getraind in de nieuwe leeftijdscategorie is:

  • Woensdag 21 mei, 17.00 uur – 18.00 uur: Alle E-ers Seizoen 2014-2015
  • Donderdag 22 mei, 17.00 uur – 18.00 uur: Alle F-ers seizoen 2014-2015
  • Donderdag 22 mei, 18.00 uur -  19.00 uur: Alle D-ers Seizoen 2014-2015
  • Donderdag 22 mei, 19.00 uur - 20.00 uur: Alle C-ers Seizoen 2014-2015

De spelers die overgaan van de C-ers naar de B-ers trainen op donderdag 22 mei
met de B-ers mee.


Met vriendelijke groet,

Namens de Technische Commissie
Rene Wollerich

 

 

 

Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers!

Afgelopen seizoen zijn de A-junioren het slachtoffer geworden van diefstal van spullen uit de kleedkamer.
We willen iedereen adviseren om geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden. Laat als het kan, mobiele telefoons, geld, etc. thuis of geef deze in bewaring bij jouw trainer, leider of ouder(s). Sluit indien mogelijk de kleedkamers af.

Mocht je iets verdachts zien bij de kleedkamers, of iemand die daar niets te zoeken heeft, meld het dan bij je trainer, leider of bestuur.

 
vv Harkstede is niet aansprakelijk voor verdwenen spullen, neem dus je eigen verantwoordelijkheid in het veilig stellen van je eigendom.

Bestuur vv Harkstede

 

 

 

Instructie-avond op 25 maart voor het Digitaal wedstrijdformulier!

Na de senioren en A-categorie jeugd (hogere klasse’s) voert de KNVB nu ook voor de B-categorie jeugd het digitale wedstrijdformulier (DWF) in en komt de papieren versie te vervallen. Dat betekent concreet dat de leiders van de D1, D2, D3, MD, C1, C2, B1 en MB op korte termijn ook zullen moeten gaan werken met het digitale wedstrijdformulier.


 Planning vervolg fasegewijze invoering Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) – Categorie B:

Fase     met ingang van     Categorie     Aantal elftallen
Fase 5.1     Zaterdag 29 maart 2014     D-pupillen * comp./ beker     + 7.300 elftallen
Fase 5.2     Zaterdag 12 april 2014     C-junioren * comp./ beker     + 5.800 elftallen
Fase 5.3     Zaterdag 19 april 2014     B-junioren * comp./ beker     + 4.000 elftallen

Omdat de invoering van het DWF al zo snel dichterbij komt, hebben we als vereniging voor jullie een instructieavond gepland:
 
Datum:                       Dinsdag 25 maart
Tijdstip:                      19.30 uur
Waar:                         kantine De Voltreffer, VV Harkstede
Voor wie:                   alle leiders/coaches/trainers/scheidsrechters die betrokken zijn bij de
                                     wedstrijden van de (M)D pupillen t/m (M)B-junioren
 
Albert Koers zal tekst en uitleg geven over het aanmaken van de bondsteams in Sportlink, het programma waarin het DWF te gebruiken is. Jullie zullen van hem ook een inlogcode krijgen voor Sportlink.
Michel de Boer zal vervolgens uitleggen hoe het DWF gebruikt wordt, aangezien hij al de nodige ervaring heeft met het DWF bij onze A1 die in de A-categorie uitkomt.
 
Mooie is verder dat de leiders van de (M)D-teams deze avond ter plekke het DWF van hun D-teams alvast kunnen voorbereiden voor die opvolgende speelronde van zaterdag 29 maart.
 
Voor meer informatie over het DWF verwijs ik graag naar de bijlage, vooral het DWF klikmodel is handig. Klik Hier het DWF klikmodel...
 
We rekenen op jullie komst en tot dan!
 
De jeugdcommissie vv Harkstede

 

 

 

Verzoek Ledenadministratie over wijziging persoonlijke gegevens!

Het wijzigen van persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld adres, telefoon en email-adres, graag zsm doorgeven! Het is belangrijk dat deze gegevens up to date zijn, zodat alle leden goed geinformeerd worden over team- en vereningszaken.
De wijzigingen kunnen via het Wijzigingsformulier gestuurd worden naar de Ledenadministratie (Anita Clevering).
 
Klik Hier voor het Wijzigingsformulier...

 

 

 

Geen alcohol onder de 18 in de kantine!

De leeftijd voor het kopen van alcohol is  per 1 januari 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Dit betekent dat in onze kantine geen alcohol mag worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Voorheen mochten jongeren tussen de 16 en 18 jaar wel zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn kopen. Nu mag door een wetswijziging zowel sterke drank als zwak alcoholische drank pas aan personen vanaf 18 jaar verkocht worden. Ook ben je vanaf 2014 strafbaar als je nog geen 18 jaar bent en in het openbaar alcohol bij je hebt. Onder openbare plekken valt ook de sportkantine.


Boete

Als in de kantine vanaf 1 januari 2014 toch alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 18, loopt de vereniging risico op een fikse boete of zelfs het intrekken van de horecavergunning door de gemeente. Ook als het overduidelijk is dat de koper de drank zal doorgeven aan iemand onder de 18 jaar, mag een verkoper de alcohol niet verkopen.

 

Laten we er samen voor zorgen dat de nieuwe regels in onze kantine goed worden nageleefd. Help elkaar en spreek elkaar erop aan als het nodig is!

 

Het bestuur

 

 

 

Ledeninformatie over Contributie, SEPA, Waskosten en Spelersboetes!

Op 12 maart zal de contributie van het derde kwartaal van het seizoen 2013/2014 worden geind.
 
vv Harkstede klaar voor SEPA
Europa is onderweg naar een gezamenlijke betaalmarkt waar iedereen op dezelfde wijze kan betalen. Deze betaalmarkt, ook wel Single Euro Payments Area (SEPA) genoemd, zorgt voor enkele wijzigingen. vv Harkstede is inmiddels ook SEPA gereed. Wat verandert er voor u? Weinig, de betaling zullen doorlopen zoals u gewend bent vanuit de voetbalvereniging. Uw bank kan meer toelichten over de reguliere wijzigingen van SEPA. Het incassant_ID van de vereniging is: NL17ZZZ400236650000
 
Contributieverhoging voor dekken onderhoudskosten en inflatiecorrectie
Zoals afgesproken in de Algemene Ledenvergadering is per 1 januari 2014 de kwartaalcontributie met 2,50 per kwartaal verhoogd om de onderhoudskosten voor de vereniging af te dekken. De gemeente trekt zich namelijk op onderdelen terug van het onderhoud en komt meer voor de rekening van de vereniging zelf. Daarnaast is de jaarlijkse inflatiecorrectie doorgevoerd.
 
Waskosten 4de elftal
Voor de selectie worden de waskosten al een tijd via de contributiebetaling per kwartaal geind. Het vierde elftal gaat ook over naar deze wijze van waskosten betalen. Dit kwartaal worden alle waskosten van het eerste seizoenshelft geind, vanaf volgend kwartaal lopen de waskosten regulier mee.
 
Spelersboetes KNVB
De boetes voor de gele en rode kaarten worden ook meegenomen bij de reguliere contributieinning. Op dit moment zijn de gele en rode kaarten tot en met 16 februari jl. verwerkt. Dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren.
 
Groet van de Penningmeester,
Ronald Schuiling

 

 

 

Overhandiging hoofdsponsor van Fair trade wedstrijdballen!

Zaterdag 8 maart heeft onze hoofdsponsor Heijkoop & Partners voorafgaande aan de wedstrijd van F2 - Velocitas F5 een net met FairTrade wedstrijdballen voor de pupillen aan Simon Gerds (bestuurslid jeugd) overhandigt.
Deze ballen hebben het keurmerk van Max Havelaar. Dit betekent dat deze ballen gemaakt zijn volgens onze milieunormen, geen kinderarbeid heeft plaatsgevonden en een eerlijke prijs is betaald.         

 

 

 

Nieuwe doelnetten voor aantal jeugddoelen!

Het was al een poos duidelijk dat de netten van een aantal jeugddoelen aan vervanging
toe waren. Beschadiging van de netten kan ontstaan door slijtage, maar ook omdat
de jongste voetballers graag in de netten "hangen".
Hier zijn de netten niet voor bedoeld en is dus niet toegestaan!
Verzoek aan de leiders, trainers en ouders hierop te letten!

Klik op de foto voor een vergroting!

Vanaf 8 maart gaat de voorjaarscompetitie weer van start met nieuwe doelnetten.
Jan Keizer en Wolter Siccama hebben de doelen van de netten voorzien.(zie foto)

(04-03-2014)

 

 

 

Energiebesparing bij sport en dorpshuizen

De gemeente Slochteren start binnenkort het project 'Energiebesparing bij sport en dorpshuizen'.
Vooruitlopend daarop is bij vv Harkstede een energieonderzoek uitgevoerd om een idee te krijgen van de besparingsmogelijkheden. De uitkomsten van het onderzoek zijn dus input voor het project. Binnenkort komt de gemeente met het project naar buiten en wordt aan de verenigingen/ dorpshuizen/jeugdhonken gepresenteerd.

 

 

 

Maandag 13 januari bijeenkomst voor de Leiders en trainers jeugd vv Harkstede!

Voor alle leiders en trainers van de Mini pupillen t/m A-junioren.

Programma voor maandag 13 januari:


20.00 – 20.30     Uitleg over de TC (technische commissie)
- opstart van de TC dit seizoen (korte terugblik)
- rol van de TC  (wat gaan we doen en wat nog niet)
- rol van Rene Wollerich


20.30 – 20.45    Technisch jeugdbeleidsplan
- wat verwachten we van de specifieke leeftijdscategorieën
(Alle leiders en trainers krijgen deze uitgereikt)
-Per leeftijdscategorie even kort uitleg


21.00 – 21.15    De Warming up
- Uitleg over hoe we na de winterstop hier binnen de club mee om willen gaan.


21.15 – 21.30    De Opbouw
-  Uitwisseling over wat we hebben gezien bij de diverse teams
-  Opbouwen vanaf de F t/m de A.  Hoe willen we hier binnen de club mee omgaan.
(= speerpunt voor na de winterstop voor alle teams!)


21.30 – 21.45    De Trainingen
-  Uitleg over hoe we de trainingen op een nog hoger pijl willen krijgen
  (dit punt krijgt nog een vervolgbijeenkomst met de F-en E-trainers / datum volgt)


21.45 – 22.00    Positief coachen
-  Hoe gaan we hier nu mee om en hoe willen we het hebben (uitwisseling)


22.00                  Einde van de avond / Korte evaluatie

 

 

 

Aanmelden voor Verenigingsdiensten!

Alle leden hebben een brief meegekregen met daarin de uitleg van de nieuwe opzet voor vrijwilligerswerk.
Op de website staat de brief en aanmeldingsformulier om te lezen en om te downloaden voor het geval je deze niet hebt gekregen.
Ook als je al vrijwilligerswerk bij de vereniging doet, toch graag een formulier invullen, omdat we graag een zo breed mogelijk beeld willen hebben van alle mensen die actief zijn op onze vereniging.
Na het invullen kunnen de formulieren worden ingeleverd via de leiders of in het clubgebouw, daar staat een vrijwilligers-doos.
De ingevulde formulieren graag inleveren t/m 12 januari 2014 (Nieuwjaarsreceptie).
Klik Hier om de brief en het formulier te lezen of te downloaden, zie onderaan formulier...


Met de ingevulde formulieren gaan we als bestuur aan de slag om alle vrijwilligers te groeperen per activiteit.
Het zou helemaal fantastisch zijn als vanuit deze actie een vrijwilligerscommissie zou ontstaan,
die zich hiermee bezighoudt en het inrichten/up-to-date houden van de databank voor vrijwilligers.
Geïnteresseerden daarvoor kunnen zich melden bij het bestuur.


We hopen dat iedereen die vv Harkstede een warm hart toedraagt, ook als je geen lid bent,
via deze actie de mogelijkheid grijpt om aan te geven wat hem/haar leuk lijkt om als vrijwilliger te doen.
Als bestuur willen we graag alle vrijwilligers zo goed mogelijk steunen om hun vrijwilligerswerk uit
te kunnen voeren met bijvoorbeeld cursussen etc..
Laat jullie voorkeur horen!
 
Het bestuur

 

 

 

Algemene Ledenvergadering is op maandag 9 december!

De Financiële balans en Begroting van volgend jaar zijn maandag 9 december vanaf 19:00 in de bestuurskamer in te kijken.

Eén van de agendapunten is het benoemen van bestuursleden.
Er is nog steeds een vacature voor de functie van bestuurslid accommodatiezaken.
Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 6 december melden bij Albert Koers

 

 

 

Verandering samenstelling bestuur

Op de algemene ledenvergadering van 7 oktober is Ronald Schuiling benoemd tot nieuwe penningmeester van de vereniging. Hij neem deze functie over Albert Koers die de voorbije
2 jaar deze functie tijdelijk -naast de functie van secretaris- heeft ingevuld.
Voor alle financiële onderwerpen is vanaf heden Ronald Schuiling dus het aanspreekpunt.

Op de algemene ledenvergadering van 7 oktober is Simon Gerds benoemd tot bestuurslid
Voetbalzaken jeugd. Simon neem deze functie over van Ronald Schuiling.

(17-10-2013)

 

 

 

René Wollerich voetbaltechnisch jeugdcoördinator vv Harkstede

Vv Harkstede heeft in de persoon van René Wollerich de voetbaltechnisch jeugdcoördinator gevonden die zowel de totstandkoming als de begeleiding van de technische commissie (TC) dit seizoen op zich neemt. Het is de bedoeling dat de TC na de winterstop operationeel zal zijn.


Naast het begeleiden van de TC zal René zich richten op het optimaliseren van het (jeugd-)technisch beleid en de trainingsstof. Zodoende zullen ook de trainers en leiders verder worden begeleid en gecoacht in hun ontwikkeling.

 
Als vereniging zijn we blij dat hiermee een volgende stap gezet wordt in het beter maken van spelers, trainers en coaches!

 

 

 

Nieuwe en oude leden jeugdcommissie

De oproep van enkele weken terug voor nieuwe leden voor de jeugdcommissie, heeft geresulteerd in de benoeming van twee enthousiaste heren: Robbert Holscher en Michel de Boer.
Vanzelfsprekend is de jeugdcommissie blij met hun komst!


Robbert wordt per direct E-coördinator en neemt het stokje over van Klaas Timmerman die zal stoppen. Klaas, namens de jeugdcommissie hartstikke bedankt voor je inzet als coördinator de afgelopen jaren!
Michel wordt per direct A, B en C coördinator en neemt de werkzaamheden van Alex Otten over, die na de winterstop een actief zal zijn in de technische commissie (TC). Alex, ook jij (alvast) enorm bedankt voor je inzet.


Tot slot een dankwoord van de jeugdcommissie voor Yvonne Grimme en Ronald Schuiling, want ook zij hebben afscheid genomen van de jeugdcommissie. Voor de zomervakantie zwaaide Yvonne af als E-coördinator en Ronald als voorzitter. Ook jullie willen we vanaf deze plaats natuurlijk bedanken voor jullie enthousiasme en inzet!