Opzeggen en wijzigen van lidmaatschap

Opzeggen en wijzigingen moet schriftelijk via de Ledenadministratie plaatsvinden en
kan per de 1e van ieder volgend kwartaal. Per deze datum eindigt ook de contributiebetaling.

Voorbeeld: Het is vandaag 1 augustus. Het lidmaatschap kan dan per 1 oktober worden opgezegd,
tot 1 oktober is contributie verschuldigd.
De contributie over de periode 1 juli tot 1 oktober wordt in augustus geïnd.