Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van tuchtzaken die vanaf het komend seizoen ingaan.
Deze zijn belangrijk voor de leiders en trainers, zodat zij goed voorbereid aan de start van het seizoen staan.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Neuwe staffel gele kaarten
  • Gewijzigde directe rode kaartregeling
  • Gewijzigde reikwijdte uitsluitingen

Nieuwe staffel gele kaarten
Vanaf komend seizoen is er bij het registreren van waarschuwingen een onderverdeling in drie categorieën:
1. Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of
    periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
2. Registraties uit bekerwedstrijden;
3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs.

Staffel waarschuwingen reguliere competitie

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1
6 0
7 1
8 0
9 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor
de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler.
Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.

 

Staffel waarschuwingen bekercompetitie

Aantal registraties  Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 1
3 0
4 1

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende
bekerwedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee
samenhangende wedstrijden.

 

Staffel waarschuwingen promotie- of degradatiewedstrijden

Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting
1 0
2 1
3 0
4 1

 

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler.
Deze speler is dus niet uitgesloten voor een bekerwedstrijden.

Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft
dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende
wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft
gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten
van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld.
Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd door
de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in
competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgend
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager
amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bekerwedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe
rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak
seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.

Reikwijdte uitsluitingen
Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en
omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in competitiewedstrijden of met de competitie
samenhangende wedstrijden zijn niet van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan
gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Wat zijn met de competitie samenhangende wedstrijden?
Een met de competitie samenhangende wedstrijd is een promotie- en degradatiewedstrijd/play-offs, maar bijvoorbeeld ook
een beslissingswedstrijd voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en een kampioenswedstrijd.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met de collega’s van de afdeling tuchtzaken van het steunpunt/bondsbureau.