Richtlijnen voor leden en bezoekers vv Harkstede!

We willen als Bestuur en Jeugdcommissie een veilige omgeving creëren voor iedereen die ons sportpark bezoekt. Daarom moeten we er met elkaar voor zorgen dat we ons houden aan de regels die de RIVM en de Gemeente ons voorhouden.
Met ingang van 6 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt voor iedereen vanaf 18 jaar, ook voor de supporters.
Lees verder voor de belangrijkste maatregelen voor de vv Harkstede.

Maatregelen tav 18 jaar en ouder
Met ingang van 6 november is het voor iedereen vanaf 18 jaar een CoronaToegangsBewijs vereist voor de binnenruimtes, zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine en het buitenterras een CTB getoond moet worden. (QR-code of Corona Toegangs Bewijs)

Controleren van CTB: Bij de ingang van het complex wordt volgens de regels gecontroleerd op CTB van supporters en spelers vanaf 18 jaar. Iedereen mag het complex op, mensen die gevaccineerd zijn of een testbewijs hebben krijgen een polsbandje, mensen zonder bewijs (zonder polsbandje) mogen het gebouw niet in.

LET OP: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

Maatregelen Kantine:
Met ingang van 6 november zijn de coronamaatregelen voor de horeca aangepast. Onze kantinevoorziening is een horecagelegenheid, dus gelden de regels ook voor onze kantine. Voor het verblijven in de kantine is een coronabewijs, vanaf 6 november een polsbandje nodig.

Blijf de basisregels volgen:

- Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent
- Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  Hier willen we graag melding van!
- 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen
- Schud geen handen
- Was vaak en goed je handen
- Hoest en nies in je elleboog
- Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

Klik Hier voor meer vragen over Coronavirus en voetbal...

We vragen onze leden en publiek om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het betreden van de binnenruimtes, vooral het betreden van de kleedkamers en kantine. En om het onze vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. We begrijpen dat de maatregelen die wij hebben genomen vervelend zijn en ten koste gaan van vrijheid en de sociale omgang binnen onze club. Als Bestuur en Jeugdcommissie willen wij iedereen er op wijzen dat ze vooral ook zijn genomen om iedereen gezond te houden en om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.


Namens Bestuur en Jeugdcommissie:
Herman Schoenmaker en Harrie Venhuizen

(5-11-2021)