vv Harkstede

Historie

De geschiedenis van VV Harkstede begon bij een clubje met de naam VIOD (Voetballen Is Ons Doel), maar deze was niet aangesloten was bij de voetbalbond. Toen er in 1928 tijdens het schoolfeest weer wedstrijden werden gespeeld, staken de oudleden van VIOD de hoofden bij elkaar en richtten de v.v. “H.S.V.V.” op in cafë “Centraal” van Ype Staalstra op 8 september 1928.

In de Officiële Mededelingen van de Groninger Voetbalbond werd de vereniging opgeroepen om zo spoedig mogelijk naamregistratie aan te vragen bij de N.V.B. (Nederlandse Voetbalbond, toen nog niet “Koninklijk”). Op 12 oktober werd HSVV verandert in “Harkstede”, omdat er al een club met dezelfde naam was. Het eerste bestuur werd gevormd door voorzitter Alje Bats, secretaris Eltje Zandstra, penningmeester Anne Staal sr. en David Doornbosch. Het materiaal werd verzorgd door Harm Bakker, die deze functie meer dan een halve eeuw bekleedde als “Commissaris van materiaal”. Hij was gerechtigd tot het doen van uitgaven ten behove van het hem in bewaring gegeven materiaal tot een bedrag van ten hoogste 2,50 gulden (Art. 46 Huishoudelijk Reglement). P.J. Wouda werd aangesteld als consul.
Het clubkostuum bestond uit een groen schillerhemd met wit schild waarin monogram een zwarte broek en kousen. Leden betaalden een gulden inleg en de contributie werd gesteld op 50 cent per maand voor leden en 30 cent voor aspirant-leden. Ondersteunende leden droegen minimaal een gulden bij.

De organisatie stond op poten, en er kon nu in “officieel” verband gevoetbald worden. Het voetbalveld lag achter café “Centraal” voor de boerderij van Mulder. Enkele spelers van het eerste uur waren: Klaas Bats, Hendrik Dikkema, Jurrie Lubbers, Klaas Doornbosch (keeper), Hendrik Knollema en Roelf Huisman. Nadat de competitie-indeling reeds bekend was, werd Harkstede met twee elftallen toegelaten. De eerste competitiewedstrijd van het eerste elftal was op zondag 30 september 1928 tegen Grona en werd verloren met 3-4. Grona won alle twaalf wedstrijden in het seizoen 1928-1929, dus zo’n slecht resultaat was dit niet. Ook de volgende twee wedstrijden werden verloren. Op 28 oktober kwam de ommekeer, De Vogels 3 uit Groningen werd in Harkstede met 5-2 verslagen. Deze wedstrijd leverde een boete van een rijksdaalder op, men was namelijk te laat begonnen. Harkstede 1 werd uiteindelijk verdienstelijk tweede met 13 punten uit 12 wedstrijden, en een doelsaldo van 32 voor en 28 tegen. Het tweede elftal eindigde op de laatste plaats met slechts 2 punten uit 8 wedstrijden. In die tijd speelden de Groninger verenigingen Velocitas, Be Quick, Veendam, W.V.V., G.V.A.V. en G.V.V. in de hoogste klasse van het (toen nog) amateurvoetbal.


In het eerste decennium waren de sportieve prestaties matig. Vv Harkstede eindigde veelal in de onderste regionen van de ranglijst. Dieptepunt in alle opzichten was het seizoen 1935-36. Op 17 november 1935 liepen de emoties tijdens de wedstrijd Harkstede – Adorp dusdanig op, dat de scheidsrechter zich genoodzaakt zag het duel te staken. Wat gebeurde er? Een speler van Harkstede raakte op een gegeven moment geblesseerd. Een invaller werd niet toegestaan. Dit had de aanvoerder bij de toss bedongen. De aanvoerder van de bezoekende vereniging had dit recht blijkbaar. De verstandhouding binnen de lijnen werd er hierdoor niet beter op, met het uiteindelijke gevolg dat de scheidsrechter vroegtijdig voor het einde floot. Harkstede werd als schuldige aangewezen en moest alle verdere wedstrijden dat seizoen op het terrein van de tegenstander spelen. De groenhemden eindigden troosteloos onderaan met geen enkele punt uit 14 wedstrijden.

Harkstede speelde in die jaren meestal met twee elftallen in de competitie, met een enkele uitzondering, toen slechts een team op de been kon worden gebracht (1937-38 en 1939-40). Ook in de jaren van de Tweede Wereldoorlog kon men een enkele keer (1942-43 en 1943-44) slechts een team op de been brengen. De sportieve prestaties waren nu duidelijk beter, ze werden maar liefst drie keren kampioen met het eerste elftal in de competitie. Gepromoveerd werd er niet, want er werden slechts noodcompetities afgewerkt. De kampioenen van alle klassen speelden om het kampioenschap van Groningen. Harkstede werd in deze wedstrijden steeds vroegtijdig uitgeschakeld. In het seizoen 1944-45 werd er helemaal niet gespeeld. Nog voor de competitie een aanvang had genomen, werden alle voetbalactiviteiten tot nader aankondiging door de K.N.V.B. (de landelijke voetbalbond had inmiddels het predikaat “koninklijke” gekregen) stopgezet. Bestuursleden in deze periode waren o.a. J. Dijk (secretaris) en H. Dikkema (penningmeester), laatstgenoemde bleef zijn functie tot het midden van de vijftiger jaren bekleden.

Na de oorlog kwam het voetballen weer moeizaam op gang. Op 21 oktober 1945 werd de eerste competitiewedstrijd in Harkstede gespeeld. Personele problemen kende de club niet, want er werd zelfs een derde elftal ingeschreven voor de competitie. Dit bleek al snel geen haalbare kaart, het derde team werd teruggetrokken, maar het seizoen daarop werden de groenzwarte kleuren wel door drie teams verdedigd.  Ook na de bevrijding waren veel artikelen nog schaars en op de bon. De voetbalwereld ondervond dit aan den lijve. Voetbalschoenen waren moeilijk te krijgen. De verenigingen konden bonnen of zegels aanvragen bij de Bond voor het verkrijgen van voetbal-schoeisel. Er werd een dringend beroep gedaan op de clubs om niet te overvragen. Ook de vraag naar ballen was veel groter dan het aanbod. De voetbalbond adviseerde: “Het is zeer wel mogelijk om van oude voetbalschoenen de nog goede banen te laten verwerken tot een bal, welke nog goed te gebruiken is”, waarna een adres in Harlingen werd genoemd, waar men zich kon vervoegen. 

Met ingang van het seizoen 1947-48 namen voor het eerst A- en B-junioren deel aan de competitie. Het eerste jaar was duidelijk een leerjaar, de A-junioren (16-18 jaar) werden voorlaatste met 3 punten uit 15 wedstrijden en een doelsaldo van 8 voor en 120 tegen. De B-ers behaalden uit 14 ontmoetingen 2 punten, met een doelsaldo van 8 voor en 67 tegen. De eerste jeugdleiders waren J. Freije, R. Gras en R. van der Schuur. In de jaren daarna ging het met de jeugd uitstekend. Er werden diverse kampioenschappen behaald. 

Ook de senioren dede nu behoorlijk van zich spreken. In het seizoen1946-47 werd het eerste elftal kampioen van de 2e klasse GVB. Een jaar later promoveerden de eerste vier teams van de ranglijst naar de “grote” bond, Harkstede werd derde en speelde het seizoen daarop voor het eerst onder de vlag van de landelijke KNVB. De volgende spelers droegen hun steentje bij aan het succes: Hennie Danes, Joop Luiken, Robert van der Schuur, Eilko Huttinga, Roelf Gras, Aaldrik Staal, Alje Huisman, Alje Knollema, Kees Freije, Jan Hamminga, Jan van Oosten en Jochem Visser. Dit waren althans de mensen die in het jubileumjaar 1948 poseerden voor de fotograaf. Ook Roelf Jan Cadee staat op de foto, zij het in burger. Cadee was vele jaren een bekend gezicht bij de club. Hij was o.a. scheidsrechter, grensrechter en elftalleider en hij had een grote inbreng tijdens de jaarlijkse bazars in die tijd. Het bedienen van het Rad van Avontuur was jaren zijn favoriete bezigheid. 

De vv Harkstede had inmiddels een nieuw veld in gebruik genomen. Achter cafë Hatzmann, naast het Rijpmakanaal. Het café diende als clubhuis en ook als kleedruimte. De naam Hatzmann was vele jaren verbonden aan een toernooi tussen de voetballers uit de dorpen Harkstede, Scharmer en Lageland.

De vv Harkstede had inmiddels een nieuw voetbalveld in gebruik genomen. Er werd nu gespeeld op het veld achter cafe Hartzman, naast het Rijpmakanaal. Het genoemde cafe was het clubhuis. Ook bevonden zich hier de kleedruimten. De naam Hartzmann was vele jaren verbonden aan de strijd om de Hartzmann-beker, een toernooi tussen de voetballers uit de dorpen Harkstede, Scharmer en Lageland. Ook in de vierde klasse van de K.N.V.B. deed Harkstede het goed, met als hoogtepunt het kampioenschap, dat in het seizoen 1957-58 werd behaald. het was de eerste en tevens de laatste keer dat zo’n resultaat werd geboekt. Gepromoveerd werd er echter niet. In de promotiewedstrijden, die destijds na een kampioenschap nog moesten worden gespeeld, bleken R.K.Raptim uit Coevorden en K.S.C. uit Schoonoord te sterk. Het kampioenselftal bestond uit de volgende spelers: Theo Dallinga, Roelof Heres, Eilko Huttinga, Edo Gooyert, Be Ausema, Berend Gooyert, Jannes Tepper, Kees Freije, Robert van der Schuur, Aalf Aalfs, Jan Wayer en Henk Kempinga Szn. Trainer was Henk Drewes, die Harkstede dat seizoen voor het eerste jaar onder zijn hoede had. Hij was de opvolger van Flip Drost. Laatstgenoemde was vele jaren aan Harkstede verbonden, later werd hij nog een keer terug gehaald, toen Harkstede was gedegradeerd uit de vierde klasse. Onder zijn leiding werd het verloren terrein in een jaar (1960-61) herwonnen, na promotiewedstrijden tegen Kwiek, Alteveer, Zuidhorn en Oosterhoek.

De club was inmiddels weer verhuisd, nu naar de Dorphuisweg. Een houten gebouw diende als kleedruimte. In de wintermaanden werd er getraind in de achterzaal van café Hartzmann. In de wintermaanden werd er getraind in de achterzaal van cafe Hartzmann. In deze situatie kwam in de zestiger jaren een einde, toen op het terrein aan de Dorpshuisweg een lichtinstallatie werd aangebracht. Het bestuur bestond eind vijftiger-begin zestiger jaren uit P.H. Medema (voorzitter), R. van der Schuur (secretaris), G. Entjes (penningmeester), D. van Loenen (nam in 1963 de voorzittershamer van Medema over), en H. Bakker. Laatstgenoemde was al zo’n twintig jaar bestuurslid, en bleef dit tot en met het seizoen 1977-78. IJ van Dijken en E. Huttinga waren in die periode jarenlang vrijwel elke zaterdag met het jeugdvoetbal in Harkstede bezig. 

Sportief deed de Harkstede het goed. Onder het trainerschap van R. Nijland werden er door het eerste elftal goede resultaten geboekt in de vierde klasse. Het eerste team bestond in het seizoen 1967-68 uit de volgende spelers: Bert Jansen, Tonnie Zomerman, Mans van Calker, Elzo van der Schuur, Jaap Folkertsma, Pieter Jan Knollema, Jan Wayer, Jan Alle Blauw, Appie Brink, Lammert Kuipers, Hooite Boerema, Fre Gooyert en Ibo Heeres. Tijdens de receptie naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de voetbalvereniging in 1968 ontving Harm Bakker van de voetbalbond de zilveren speld van verdienste, als dank voor het vele werk dat hij voor de voetbalvereniging had gedaan (en in de toekomst nog zou blijven doen). Later werd hij ook benoemd tot Erelid van de club, en werd hij mede voor zijn verdiensten voor de voetbalsport in het algemeen en voor de voetbalvereniging Harkstede in het bijzonder, namens de Koningin geridderd. Nog elk jaar worden er tijdens de bazar van de club door diverse teams toernooien gespeeld om de “Harm Bakker bokaal”. Hieruit blijkt genoegzaam, welke verdiensten deze man gedurende meer dan een halve eeuw voor de plaatselijke voetbalvereniging heeft gehad. 

Het houten kleedgebouw werd in 1969 vervangen door een nieuw gebouw. Op zaterdag 30 augustus werd het fraaie gebouw officieel door K. Kuipers, de burgemeester van Slochteren, geopend. Dit gebouw kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van veel leden. Vooral aannemer M. van Calker had hierin een groot aandeel. Het begin van de zeventiger jaren kenmerkte zich vooral door de grote expansie die de vereniging doormaakte qua ledental. Ook voor de jeugd jonger dan 12 jaar was het bij de club mogelijk te voetballen, terwijl er ook een damesteam aan de competitie ging deelnemen. Dit damesteam stond jaren onder leiding van J.H. Scholtens. Mede dankzij zijn enthousiasme voor het vrouwenvoetbal speelde het team jaren achtereen in de hoogste klasse van Groningen. Er werd maar liefst met acht elftallen aan de competities deelgenomen. Vier senioren-, drie jeugd- en een damesteam. Het eerste elftal speelde vier jaar in de onderafdeling. Onder leiding van trainer K. Timmer werd in 1975 weer gepromoveerd naar de vierde klasse. De volgende spelers waren verantwoordelijk voor de promotie: Hilbrand Smit, Bert Blijham, Jan Boer, Henk van Oosten, Jan Koning, Jaap van Oosten, Wessel de Wilde, Elzo van de rSchuur, Roelf Knollema, Gerrie Gaasendam, Hooite Boerema, Theo Ruben, Remko Kuipers en Albert Schaaphok. Op bestuurlijk niveau waren de volgende personen in deze jaren actief: P.A. Roelfsema (voorzitter), H. Vredeveld (secretaris), H.S. Kempinga (penningmeester), D. van Loenen, uiteraard H. Bakker, R. van der Schuur en H. Iwema. Roelfsema en Vredeveld beheerden hun portefeuille meer dan vijftien jaar, terwijl Kempinga elf jaar pennigmeester was, en vervolgens nog vijf jaar “gewoon” lid van het bestuur. Voor d periode Vredeveld beheerde L.J. Kuipers diverse jaren het secretariaat. 

Ook in de tachtiger jaren bleef de vereniging groeien, vooral onder de jeugd groeide het ledental. Behalve vier seniorenteams werd er diverse jaren met maar liefst zes jeugdelftallen ingeschreven, plus nog eens twee damesteams, zodat er in die jaren twaalf teams aan de diverse competities deelnamen. Ook in sportief opzicht ging het de vereniging voor de wind. In het seizoen 1979-80 eindigde het eerste elftal samen met Oosterhoek op de eerste plaats in de vierde klasse. De noodzakelijk geworden beslissingswedstrijd werd helaas verloren, zodat de begeerde derde klasse niet werd gehaald, ook in latere jaren niet. De club werd getraind door M. Toren, die de club vijf jaar onder zijn hoede had. Spelers in genoemd seizoen waren: Hilbrand Smit, Jan Boer, Hooite Boerema, Gerrie Gaasendam, Roelf Knollema, Elzo van der Schuur, Fred Vredeveld, Theo Ruben, Hans Wibier, Aldert Schaaphok, Lucas de Vries, Gerard Hilbrants, Gerrit Tamminga, Roelof Bekkema en Ko Zeemering. Na een beslissingswedstrijd tegen Engelbert degradeerde het eerste elftal van Harkstede in het seizoen 1986-87 naar de KNVB Afdeling Groningen, vroeger G.V.B. (Groninger Voetbalbond) geheten. Het verloren terrein werd in het seizoen 1990-91 herwonnen na een gewonnen beslissingswedstrijd tegen F.V.V. Lang duurde het verblijf in de vierde klasse van de K.N.V.B. niet, want reeds twee seizoenen later waren de groenhemden op het eind van de competitie drager van de rode lantaarn. Dit betekende dat men andermaal afdaalde naar de afdelingen Groningen. Ging het in sportief opzicht wat minder in het begin van de jaren negentig, op bestuurlijk niveau kende men de laatste jaren geen problemen. In het seizoen 1994-95 wordt de club met veel enthousiasme gerund door de volgende personen: J. Kloosterman (voorzitter), O van Timmeren (secretaris), A. Evenhuis (penningmeester), J.H. Kempinga, J. Lambeck, J. Kleinman en L. Venema. Het jeugdbestuur bestaat uit G. Gaasendam (voorzitter), J.H. Kempinga (secretaris/coordinator), F. Roffel, W. Ermers en B. Landman.