vv Harkstede

Privacy & veiligheid

Huisregels

 1. Verzoeken aan spelers:
  1. Gedraag je a.u.b. sportief en fatsoenlijk naar tegenstander, scheidsrechter en supporters.
  2. Maak a.u.b. de kleedkamers schoon na de training of de wedstrijd.
  3. Verwijder a.u.b. doeltjes na de training van het veld t.b.v. het gras maaien.
  4. Hang a.u.b. de netten van de grote doelen na de training omhoog t.b.v. het gras maaien.
  5. Maak voetbalschoenen a.u.b. niet schoon tegen de muur van het clubgebouw of onder de douche.
  6. Laat ballen op het dak a.u.b. door iemand zonder voetbalschonen verwijderen (de voetbalnoppen beschadigen het dak).
 1. Verzoeken aan supporters:
  1. Gedraag je a.u.b. als rolmodel conform de inhoud van de website www.puurvoetbalonline.nl?
 1. Verboden op het sportcomplex:
  1. Alcoholgebruik buiten het gebouw en de overkapping.
  2. Alcoholgebruik door (of doorverkoop aan) jeugd onder de 18 jaar.
  3. Drugsgebruik.
  4. Gebruik van glaswerk buiten de kantine. Als uitzondering mag glaswerk na de wedstrijd onder de overkapping gebruikt worden.
  5. Roken.
  6. Huisdieren.

Veiligheid

Binnen de vereniging is het belangrijk dat er een veilig sportklimaat is, dat wil zeggen dat iedereen zich er thuis voelt en fijn kan voetballen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar helaas komt het wel eens voor dat er minder leuke dingen gebeuren, zoals pesten of intimiderend gedrag. Hierdoor kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan. VV Harkstede doet er alles om dit onveilig gevoel weg te halen:

 1. Leiders, trainers, verzorgers, commissieleden en bestuursleden wordt gevraagd een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) te overleggen. Een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG. Bij de vereniging zijn meer dan 50 VOG’s aangevraagd en gearchiveerd. Deze verklaring wordt om de 5 jaar geactualiseerd.
 2. Binnen de club is een vertrouwenspersoon aangesteld die fungeert als aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die opmerkingen heeft over een concreet incident of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon van VV Harkstede is Marijke Visser. Zij is bereikbaar via vp@vvharkstede.nl. Haar taken zijn te luisteren naar de klager om de klacht of het probleem te begrijpen, nagaan of bemiddeling mogelijk is, in samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn, eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing of doorverwijzen naar hulpverlening.

Privacy

VV Harkstede doet zijn maximale best voor de privacy van haar leden en heeft daarom op 25 mei 2018 een privacyverklaring afgegeven met de navolgende afspraken met haar leden: 

 1. Lid worden van VV Harkstede is automatisch lid worden van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond). Dit automatische lidmaatschap is vastgelegd in onze verenigingsstatuten en geldt voor alle voetbalverenigingen in Nederland.
 2. Alle persoonsgegevens opgenomen in het aanmeldingsformulier worden vastgelegd in de KNVB-ledenadministratie en vanwege het lidmaatschap bij onze vereniging door de KNVB uitsluitend met onze vereniging gedeeld. De persoonsgegevens blijven na beëindiging van het lidmaatschap beschikbaar voor onze club en de KNVB.
 3. De club heeft een verwerkersovereenkomst met de KNVB afgesloten waarin het gebruik van de persoonsgegevens door de KNVB wordt geregeld.
 4. Persoonsgegevens (beeldmateriaal van activiteiten en wedstrijden) worden door vv Harkstede gebruikt voor communicatie via de beschikbare (digitale) middelen naar of tussen clubleden, individueel of in teamgroepen, met de KNVB ten aanzien van de ledenadministratie en speelgerechtigdheid bij KNVB-wedstrijden met hieruit eventuele voortvloeiende vervolgacties en voor pr-doeleinden;
 1. Toegang tot de in de ledenadministratie opgenomen persoonsgegevens wordt door het bestuur verleend op basis van rol en functie binnen de club. Er is een schema opgesteld waarin welke rollen en functies toegang hebben tot de persoonsgegevens.
 2. De VV Harkstede stelt de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar.
 3. Het vermelden van de contactgegevens (zoals naam, mailadres of telefoonnummer) van bestuursleden, commissieleden, leiders en trainers vindt plaats met instemming van betrokkenen.
 4. Het gebruik van contactgegevens (naam, mailadres en/of telefoonnummer) via Sociale media zal uitsluitend in overleg met betrokkene plaatsvinden.
 5. Bij gebruik van verenigingsberichten per mail zullen de individuele mailadressen niet zichtbaar zijn voor anderen.
 6. De secretaris is binnen de VV Harkstede contactpersoon voor vragen over het inzien, wijzigen, verwijderen en gebruik van persoonsgegevens. Als er toch in strijd met de verordening is gehandeld of als er vragen zijn rondom de behandeling van uw gegevens, is er de mogelijkheid melding te maken of vragen te stellen.

 

Nieuwe leden vragen we via het aanmeldformulier toestemming voor het delen van hun privacygevoelige informatie zoals de persoonsgegevens en beeldmateriaal. Dit doen we omdat er een belangrijke meerwaarde is voor het delen van deze gegevens, vooral foto’s en filmpjes laten zien hoeveel plezier deze sport kan geven.

Omdat de KNVB-persoonsgegevens van leden vastlegt, heeft zij haar beleid staan op https://www.knvb.nl/info/3043/privacy