vv Harkstede

Organisatie

VV Harkstede is een vereniging van leden die samen willen voetballen, plezier maken en er voor elkaar zijn. De leden hebben grote invloed op het reilen en zeilen binnen de club. Zij betalen lidmaatschapsgeld en moeten tevreden zijn en blijven. De formele wegen om als lid invloed uit te oefenen, zijn via de ALV en de ledenraad:

 

Algemene Leden Vergadering (ALV).

Tijdens de ALV worden belangrijke onderwerpen besproken die te maken hebben met het voortbestaan en de organisatie van de vereniging, zoals statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van bestuur, wijzigen en aannemen van huishoudelijke reglementen, toetreding en royement van leden en goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen. Het bestuur legt eveneens verantwoording af over de dagelijkse zaken. De ALV vindt 1 keer per jaar plaats, wordt georganiseerd door het bestuur en leden worden hiervoor uitgenodigd.

 

De ledenraad.

De ledenraad is een afvaardiging van de leden die (in een hogere frequentie dan de ALV) als sparringpartner dient voor het bestuur en haar commissies.

 

Daarnaast kunnen leden, supporters en ouders van leden invloed uitoefenen op de vereniging door zich in te zetten als vrijwilliger langs de lijn, in de kantine, in het bestuur, commissies of tijdens activiteiten. Bij VV Harkstede zijn meer dan 150 vrijwilligers actief.

 

Het bestuur van VV Harkstede bestaat uit de volgende vrijwilligers:

1.     Voorzitter Jan Eising (06-13727112 of jan.eising@vvharkstede.nl): Jan geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor in- en externe communicatie, coördineert ledenwerving, vrijwilligersbeleid en de kantine (via de kantine commissie). Daarnaast faciliteert hij de vertrouwenspersoon.

2.     Secretaris Yvonne Grimme (06-51919885 of yvonne.grimme@vvharkstede.nl): Yvonne bewaakt het postadres en correspondentie van en naar de vereniging, maakt notulen en bewaakt het verenigingsarchief.

3.     Penningmeester Douwe Moorlag (06-52067543 of douwe.moorlag@vvharkstede.nl): Douwe doet de boekhouding, sponsoring, kleding en ledenadministratie van de vereniging.

4.     Bestuurslid Teamzaken Vincent Feenstra (06-52626526 of vincent.feenstra@vvharkstede.nl): Vincent regelt alle zaken rondom teams, teamindelingen, wedstrijden, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat. Hij werkt samen met de commissie Teamzaken.

5.     Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken Paul Boxum (06-51661248 of paul.boxum@vvharkstede.nl): Paul regelt alle zaken rond trainingen en trainers. Hij werkt samen met de technische commissie.

6.     Bestuurslid Facilitaire Zaken Marco Dijkstra (06-22987344 of marco.dijkstra@vvharkstede.nl): Marco regelt alle zaken rond ons sportcomplex.

7.     Bestuurslid Activiteiten Hendrik-Jan van Dasselaar (06-28777428 of hj@vvharkstede.nl): HJ regelt alle eenmalige activiteiten zoals feesten, Sinterklaas, pubquizen, het voetbalkamp, etc. Zijn werk is zichtbaar in de Agenda op deze site.

Commissie Teamzaken

De commissie Teamzaken regelt alle zaken rond teams, teamindelingen, wedstrijden, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat en bestaat uit de volgende leden:

 • Vincent Feenstra (voorzitter teamzaken)
 • Harrie Venhuizen (coördinator O15, O17, O19 en scheidsrechters)
 • Thijs Kuiper (coördinator O12 en O13)
 • Michiel Kuizinga (coördinator O9, O10 en O11)
 • Cristel Prins (coördinator O7 en O8)
 • Efien Veenema (wedstrijdsecretaris)
 • Martha Posthumus (ondersteuning wedstrijdsecretaris en ledenadministratie)

Technische Commissie

De Technische Commissie regelt alle zaken rond trainingen en trainers en werkt op basis van het “gelijke kansen plan” van de KNVB (waarbij spelers van alle leeftijden dezelfde basisvaardigheden krijgen op hetzelfde niveau). Zo wordt per leeftijdscategorie samen getraind, tot en met de JO-12 gezamenlijk en vanaf JO-13 tegelijkertijd.

De gehanteerde trainingsmethode is de VTON-methode (website van VTON) waarbij met spelers via een doorlopende leerlijn in een jaarplanning wordt gewerkt aan concrete doelstellingen, waarbij de individuele speler het uitgangspunt is. Zo doorlopen ze met plezier de jeugdteams van vv Harkstede en worden hierbij actief door trainers en leiders ondersteund.

De Technische Commissie bestaat uit:

 • Paul Boxum (voorzitter)
 • Pieter Smit (contactpersoon JC, Coördinatoren en Bestuur)
 • Bert Landman (bovenbouw)
 • Ben Knollema (bovenbouw)
 • Gerben van Wakeren (onderbouw)

Sportlink

De wedstrijdsecretaris gebruikt Sportlink (computerprogramma) voor wedstrijdprogramma- en competitie-informatie, wedstrijdformulieren, tuchtzaken en communicatie tussen VV Harkstede en de KNVB. De ledenadministratie registreert nieuwe leden, wijzigt persoons- en lidmaatschapsgegevens, verwerkt opzeggingen, registreert leiders en trainers en vraagt spelerspassen aan in Sportlink.