vv Harkstede

Organisatie

VV Harkstede is een vereniging van leden die samen willen voetballen, plezier maken en er voor elkaar zijn. De leden hebben grote invloed op het reilen en zeilen binnen de club. Zij betalen lidmaatschapsgeld en moeten tevreden zijn en blijven. De formele wegen om als lid invloed uit te oefenen, zijn via de ALV en de ledenraad:

 

Algemene Leden Vergadering (ALV).

Tijdens de ALV worden belangrijke onderwerpen besproken die te maken hebben met het voortbestaan en de organisatie van de vereniging, zoals statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van bestuur, wijzigen en aannemen van huishoudelijke reglementen, toetreding en royement van leden en goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen. Het bestuur legt eveneens verantwoording af over de dagelijkse zaken. De ALV vindt 1 keer per jaar plaats, wordt georganiseerd door het bestuur en leden worden hiervoor uitgenodigd.

 

De ledenraad.

De ledenraad is een afvaardiging van de leden die (in een hogere frequentie dan de ALV) als sparringpartner dient voor het bestuur en haar commissies.

 

Daarnaast kunnen leden, supporters en ouders van leden invloed uitoefenen op de vereniging door zich in te zetten als vrijwilliger langs de lijn, in de kantine, in het bestuur, commissies of tijdens activiteiten. Bij VV Harkstede zijn meer dan 150 vrijwilligers actief.

 

Het bestuur van VV Harkstede bestaat uit de volgende vrijwilligers:

1.     Voorzitter Jan Eising (06-13727112 of jan.eising@vvharkstede.nl): Jan geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor in- en externe communicatie, coördineert ledenwerving, vrijwilligersbeleid en de kantine (via de kantine commissie). Daarnaast faciliteert hij de vertrouwenspersoon.

2.     Secretaris Yvonne Grimme (06-51919885 of yvonne.grimme@vvharkstede.nl): Yvonne bewaakt het postadres en correspondentie van en naar de vereniging, maakt notulen en bewaakt het verenigingsarchief.

3.     Penningmeester Douwe Moorlag (06-52067543 of douwe.moorlag@vvharkstede.nl): Douwe doet de boekhouding, sponsoring, kleding en ledenadministratie van de vereniging.

4.     Bestuurslid Teamzaken Vincent Feenstra (06-52626526 of vincent.feenstra@vvharkstede.nl): Vincent regelt alle zaken rondom teams, teamindelingen, wedstrijden, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat. Hij werkt samen met de commissie Teamzaken.

5.     Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken Paul Boxum (06-51661248 of paul.boxum@vvharkstede.nl): Paul regelt alle zaken rond trainingen en trainers. Hij werkt samen met de technische commissie.

6.     Bestuurslid Facilitaire Zaken Marco Dijkstra (06-22987344 of marco.dijkstra@vvharkstede.nl): Marco regelt alle zaken rond ons sportcomplex.

7.     Bestuurslid Activiteiten (vacant, tijdelijk ingevuld door Jan Eising): HJ regelt alle eenmalige activiteiten zoals feesten, Sinterklaas, pubquizen, het voetbalkamp, etc. Zijn werk is zichtbaar in de Agenda op deze site.

Commissie Teamzaken

De commissie Teamzaken regelt alle zaken rond teams, teamindelingen, wedstrijden, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat en bestaat uit de volgende leden:

 • Vincent Feenstra (voorzitter teamzaken, coordinator O11, O17 en senioren, 06-52626526 of vincent.feenstra@vvharkstede.nl)
 • Harrie Venhuizen (coördinator O17 en scheidsrechters, 06-30761724 of harrie.en.martha.venhuizen@vvharkstede.nl)
 • Thijs Kuiper (coördinator O13, O14 en O15, 06-37647709 of thijs.kuiper@vvharkstede.nl)
 • Niels van Gehlen (coördinator O9, O10 en O12, 06-22345989 of niels.van.gehlen@vvharkstede.nl)
 • Cristel Prins (coördinator O7 en O8, 06-44997075 of cristel.prins@vvharkstede.nl)
 • Efien Veenema (wedstrijdsecretaris, 06-23571145 of efien.veenema@vvharkstede.nl)
 • Martha Posthumus (ondersteuning wedstrijdsecretaris en ledenadministratie, 06-13516123 of harrie.en.martha.venhuizen@vvharkstede.com

Technische Commissie

De Technische Commissie regelt alle zaken rond trainingen en trainers en werkt op basis van het “gelijke kansen plan” van de KNVB (waarbij spelers van alle leeftijden dezelfde basisvaardigheden krijgen op hetzelfde niveau). Zo wordt per leeftijdscategorie samen getraind, tot en met de JO-12 gezamenlijk en vanaf JO-13 tegelijkertijd.

De gehanteerde trainingsmethode is de VTON-methode (website van VTON) waarbij met spelers via een doorlopende leerlijn in een jaarplanning wordt gewerkt aan concrete doelstellingen, waarbij de individuele speler het uitgangspunt is. Zo doorlopen ze met plezier de jeugdteams van vv Harkstede en worden hierbij actief door trainers en leiders ondersteund.

De Technische Commissie bestaat uit:

 • Paul Boxum (voorzitter, 06-51661248 of paul.boxum@vvharkstede.nl)
 • Pieter Smit (onderbouw, 06-25201883 of pieter.smit@vvharkstede.nl)
 • Bert Landman (bovenbouw, 06-51703690 of bert.landman@vvharkstede.nl)
 • Ben Knollema (onderbouw, 06-51822750 of ben.knollema@vvharkstede.nl)
 • Douwe Maat (stagiairs, 06-21455250 of douwe.maat@vvharkstede.nl)

Sportlink

De wedstrijdsecretaris gebruikt Sportlink (computerprogramma) voor wedstrijdprogramma- en competitie-informatie, wedstrijdformulieren, tuchtzaken en communicatie tussen VV Harkstede en de KNVB. De ledenadministratie registreert nieuwe leden, wijzigt persoons- en lidmaatschapsgegevens, verwerkt opzeggingen, registreert leiders en trainers en vraagt spelerspassen aan in Sportlink.

Functiebeschrijvingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bijzondere lidmaatschappen

De vv Harkstede kent twee bijzondere lidmaatschappen waarvoor de benoeming via een lid of het bestuur (schriftelijk gemotiveerd) ter besluitvorming aan het ALV is voorgelegd:

1. Ere-lidmaatschap. Een ere-lid is als lid 20 of meer jaren bestuurslid geweest of als lid 40 voetbalseizoenen aaneensluitend speler geweest. De ere-leden zijn: De heren Aaldrik Evenhuis, Hamminga, Theo Ruben, Andre Kooistra en Hooite Boerema.

2. Lid van verdienste: Een lid van verdienste heeft een bijzondere verdienste voor de vereniging gehad. De leden van verdienste zijn: Mw. van Monique van Klaveren, mw. Martha Posthumus en de heren Arie Heidema, Okkie van Timmeren, Derk Wilthof, Harm-Jan Keizer, Hennie Waaijer, Jan Keizer, Wolter Siccama, Sietze vd Heide, Herman Schoenmaker, Harrie Venhuizen en Albert Koers.,