vv Harkstede

Lidmaatschap

Wil je lid worden van de vv Harkstede? Je bent van harte welkom!

Lid worden van VV Harkstede betekent dat je automatisch ook lid wordt van de KNVB.
Alleen dan mag aan onze voetbalactiviteiten worden meegedaan, dat geldt niet alleen voor de spelers maar ook  voor leiders, trainers/coaches, scheidsrechters, enz.

We onderscheiden de volgende type lidmaatschappen:

 • Spelend lid: Traint en doet mee aan wedstrijdvoetbal.
 • Recreatief lid: Traint, maar doet niet mee aan wedstrijdvoetbal.
 • Niet spelend lid: Traint niet en doet niet mee aan wedstrijdvoetbal.
 • Kaderlid: Vervult een functie binnen de verenging zoals leider, (assistent)scheidsrechter, bestuurslid, etc. 

 

Contributie per kwartaal (automatische incasso) per 2024 (vastgesteld in de ALV van oktober 2023):

 

 • Kabouter (onder 7 jaar): 18 euro
 • Jeugd tot en met 12 jaar: 34,75 euro
 • Jeugd tot en met JO19: 41,50 euro
 • Senioren mannen: 57 euro
 • Senioren dames: 29 euro
 • Recreatieve senioren: 20 euro
 • Niet-spelende senioren: 10,50 euro
 

Dit zijn de bedragen bij automatische incasso/periodieke overschrijving. Wanneer de betaling niet per automatische incasso plaats vindt wordt een toeslag van € 2,50 per betaling berekend. Legitimatie (invullen van documentnummer) is verplicht vanaf 14 jaar!

Informatie over aan te schaffen kleding is te vinden op het tabblad “Wedstrijden”.

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaren, kunnen zich aanmelden voor mini-pupillenvoetbal. De training is woensdag van 16-17 uur. Aanmelden kan niet via het aanmeldformulier, maar bij Cristel Prins van Teamzaken via cristel.prins@vvharkstede.nl of 06-44997075.

Kaderleden zijn gratis lid en automatisch lid van de KNVB.

 

Wijzigen van Persoonsgegevens
Het is belangrijk dat persoonlijke gegevens up to date zijn en blijven, zodat alle leden goed geïnformeerd worden over team- en verenigingszaken. Bij wijzigingen in adres, telefoonnummer, email-adres e.a., stuur svp een  een mailtje naar: leden-vvharkstede@ziggo.nl.

 

Opzeggen van het Lidmaatschap
In principe ga je het lidmaatschap voor onbepaalde tijd wordt aan. Vaste eind- en opzegdatum van het lidmaatschap is 30 juni van elk jaar (einde van het voetbalseizoen). Bij hoge uitzondering (te beoordelen door het bestuur) kan in de loop van het voetbalseizoen per 1e van het volgende kwartaal schriftelijk worden opgezegd.

Een opzegging wordt geaccepteerd nadat het desbetreffende lid aan al haar/zijn financiële verplichtingen (zoals contributie, boetes en waskosten) heeft voldaan en alle in bruikleen gegeven kleding, tassen, ballen, waterzakken en andere goederen zijn geretourneerd. Opzegging kan slechts via het formulier onderaan deze pagina. Andere manieren van opzegging (via leider of trainer, etc.) worden niet geaccepteerd. Stuur daarnaast svp een mailtje met opgave van redenen naar: leden-vvharkstede@ziggo.nl.

 

Overige zaken:

 

Veiligheid

Binnen de vereniging is het belangrijk dat er een veilig sportklimaat is, dat wil zeggen dat iedereen zich er thuis voelt en fijn kan voetballen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar helaas komt het wel eens voor dat er minder leuke dingen gebeuren, zoals pesten of intimiderend gedrag. Hierdoor kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan. VV Harkstede doet er alles om dit onveilig gevoel weg te halen:

 1. Leiders, trainers, verzorgers, commissieleden en bestuursleden wordt gevraagd een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) te overleggen. Een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG. Bij de vereniging zijn meer dan 50 VOG’s aangevraagd en gearchiveerd. Deze verklaring wordt om de 5 jaar geactualiseerd.
 2. Leiders, trainers, verzorgers en bestuursleden zijn kaderlid van de club en daarmee ook automatisch lid van de KNVB. Aan deze vorm van lidmaatschap (kaderlid) zijn geen kosten verbonden.
 3. Binnen de club is een vertrouwenspersoon aangesteld die fungeert als aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die opmerkingen heeft over een concreet incident of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon van VV Harkstede is Marijke Visser. Zij is bereikbaar via vp@vvharkstede.nl. Haar taken zijn te luisteren naar de klager om de klacht of het probleem te begrijpen, nagaan of bemiddeling mogelijk is, in samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn, eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing of doorverwijzen naar hulpverlenin