vv Harkstede

Toernooischema

15:00

2B

Harry's Cafe

-

Pand404

3A

Noorman

-

Swart Bouw

3B

Kapsalon Deiana

-

Rijschool 050

15:18

2B

Garage de Groot

-

Bekkema in de bouw

3A

Klusbedrijf Mike maakt 't

-

Kunsthandel Ongering

J&A Verhuur vrij

15:36

2B

Harry's Cafe

-

Swart Bouw

3A

Pand404

-

Rijschool 050

3B

Noorman

-

Kapsalon Deiana

15:54

2B

Garage de Groot

-

Kunsthandel Ongering

3B

Klusbedrijf Mike maakt 't

-

J&A Verhuur

Bekkema in de bouw vrij

16:12

2B

Noorman

-

Rijschool 050

3A

Harry's Cafe

-

Kapsalon Deiana

3B

Pand404

-

Swart Bouw

16:30

3A

Garage de Groot

-

J&A Verhuur

3B

Bekkema in de bouw

-

Kunsthandel Ongering

Klusbedrijf Mike maakt 't vrij

16:48

2B

Pand404

-

Kapsalon Deiana

3A

Swart Bouw

-

Rijschool 050

3B

Harry's Cafe

-

Noorman

17:06

2B

Bekkema in de bouw

-

J&A Verhuur

3B

Garage de Groot

-

Klusbedrijf Mike maakt 't

Kunsthandel Ongering vrij

17:24

2B

Kapsalon Deiana

-

Swart Bouw

3A

Harry's Cafe

-

Rijschool 050

3B

Pand404

-

Noorman

17:42

2B

J&A Verhuur

-

Kunsthandel Ongering

3B

Bekkema in de bouw

-

Klusbedrijf Mike maakt 't

Garage de Groot vrij

18:07

Kruisfinales

2B

Plek 1 poule A

-

Plek 2 poule B

3A

Plek 1 poule B

-

Plek 2 poule A

18:27

Finales

2B

Om plek 11

3A

Om plek 9

3B

Om plek 7

18:27

Finales

2B

Om plek 5

3A

Om plek 3

3B

Om plek 1

19:22

Prijsuitreiking