Vertrouwenspersoon

Binnen vv Harkstede is een vertrouwenspersoon aangesteld die fungeert als aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig […]