vv Harkstede

Vertrouwenspersoon

Binnen vv Harkstede is een vertrouwenspersoon aangesteld die fungeert als aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die opmerkingen heeft over een concreet incident of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon van VV Harkstede is Marijke Visser. Zij is bereikbaar via vp@vvharkstede.nl. Haar taken zijn te luisteren naar de klager om de klacht of het probleem te begrijpen, nagaan of bemiddeling mogelijk is, in samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn, eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing of doorverwijzen naar hulpverlening.