Je kunt ze gewoon niet missen. Iedere 6 weken rijden er 5 grote gele oud-papier-wagens van Virol vanaf 18:00 uur door Harkstede en Scharmer. En achterop die vrachtwagens staan de vrijwilligers van verschillende verenigingen uit onze dorpen. Deze vrijwilligers zijn iedere keer super gemotiveerd en er is voor hen niets mooier dan om aan het einde van de avond met een volle wagen terug te komen. Zet de containers amet het handvat naar de weg en aan de goede kant van de weg, dat is veiliger voor onze lopers.

Belangrijk voor het aanbieden van de container is:

• Dat de container op de juiste plek staat. Voor de eigen oprit/voordeur of op een aangewezen verzamelpunt. In sommige straten betekent dit aan één kant van de straat
• Dat de container met het handvat naar de weg gezet wordt, dat maakt het plaatsen van de containers op de afvalwagen makkelijker
• Dat grote stukken karton, opgevouwen, naast de papiercontainer aangeboden worden. Niet in de container, want dat zorgt al snel voor verstopping
• Papier dat niet meer in de container past, apart en gebundeld, naast de container aangeboden wordt
• In de container alleen papier aangeboden wordt. Luiers en incontinentiemateriaal horen bij het restafval

 

Vanaf 28 april is gestart met de papier-container, 1x per 6 weken!
Alle inwoners van Harkstede, Scharmer, Woudbloem en Lageland hebben een brief ontvangen over het uitgeven
en gebruik van containers voor oud papier en karton afval. Inmiddels is het merendeel van de containers bij de huishoudens afgeleverd.
Voor een aantal appartementencomplexen zoals Huize Tilburg en de Appelhof, zijn nog geen containervoorzieningen geleverd. Dat
volgt binnenkort. Bewoners die nog geen container ontvangen hebben kunnen het oud papier op de oude manier aanbieden, namelijk
in dozen langs de kant van de weg.
Voor iedereen geldt dat als er sprake is van groot kartonafval, dit afzonderlijk, naast de container, aangeleverd kan worden.
Het gebruik van de containers is op woensdag 28 april ingegaan. Let er op het oud papier aan de goede kant van de weg aan te bieden. Dat is veiliger voor de lopers.

Het ophaalrooster veranderd
Naast het gebruik van containers verandert ook het ophalen! Niet zoals eerst elke derde woensdag van de maand, maar
dit wordt 1x per 6 weken op de vaste ophaaldag woensdag. De tijden blijven gelijk, er wordt vanaf 18.00 uurgereden.
De route Lageland zal vanaf deze maand vanaf de brug overgenomen worden door Dorpsvereniging Woudbloem.
Door het nieuwe ophalen zal er vanaf april met 5 in plaats van 4 wagens gereden worden. De routes zullen dan ook veranderen.

De ophaaldata voor 2022:
5 januari
16 februarii
30 maart
11 mei
22 juni
3 augustus
14 september
26 oktober
7 december

Het geld dat met het ophalen van het papier wordt verdiend, is voor de deelnemende verenigingen die het geld op hun beurt weer gebruiken om met name de jeugdactiviteiten extra te promoten.
Tot en met 2009 was muziekvereniging Voorwaarts verantwoordelijk voor het ophalen van het oud papier. Daarna is dit overgenomen door de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede, die op haar beurt samenwerking met andere verenigingen heeft gezocht.
Financieel is het aantrekkelijk om oud papier op te halen, temeer omdat de Gemeente Slochteren een garantiebedrag van 45 euro per ton garandeert.

Het geld dat met het ophalen van het papier wordt verdiend, is voor de deelnemende verenigingen die het geld op hun beurt weer gebruiken om met name de jeugdactiviteiten extra te promoten.
Tot en met 2009 was muziekvereniging Voorwaarts verantwoordelijk voor het ophalen van het oud papier. Daarna is dit overgenomen door de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede, die op haar beurt samenwerking met andere verenigingen heeft gezocht.
Financieel is het aantrekkelijk om oud papier op te halen, temeer omdat de Gemeente Slochteren een garantiebedrag van 45 euro per ton garandeert.

Er wordt vanaf 28 april om de 6 weken oud-papier opgehaald door de jeugdafdeling. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de jeugd van vv Harkstede. Per keer worden er 2 of 3 personen gevraagd om papier te lopen, zie ook onderstaand rooster van 2020!

Help ons mee!
Als je 18+ bent en fysiek gezond, dan ben je al gekwalificeerd.
Vele handen maken ook in dit geval licht werk. Help ook mee als vrijwilliger! We starten om 18.00 uur bij de Borgstee en zijn afhankelijk van de hoeveelheid papier tussen 21.00 en 22.00 uur klaar.

Spaar alle papier in de papier-container zet deze om de 6 weken aan één kant van de weg. Wij starten onze routes om 18.00 uur, maar rijden niet altijd dezelfde volgorde.

Contactpersoon vvHarkstede:
Willem Holthuis, 06-29159045

 

Wist-je-dat
Wist je dat oud papier en karton in Nederland veruit de belangrijkste grondstof is voor nieuw papier en karton? De vezels waar nieuw papier en karton van wordt gemaakt, bestaan gemiddeld uit 75% oud papier en soms wel uit bijna 100%! Door hergebruik van oud papier en karton hoeven we minder gebruik te maken van hout en voorkomen we een grote hoeveelheid afval.