vv Harkstede

Toekomstvisie

Afgelopen dinsdag werd een bijeenkomst georganiseerd om de toekomstvisie van de voetbalvereniging verder handen en voeten te geven. Op de uitnodiging kwamen circa 20 leden af om de vooraf bepaalde 5 speerpunten in kleine werkgroepen te bespreken. Samen met 2 contactpersonen vanuit de KNVB was de avond een eerste stap om het beleid verder vorm te geven. De deelnemende leden worden hartelijk bedankt voor de tijd en de inbreng.


Het is nu zaak om de ingebrachte punten om te zetten naar een toekomstbestendig beleidsplan en dat beleidsplan consequent toe te passen. Mochten er nog ideeën of zaken zijn die kunnen bijdragen aan de gehele visie dan kun je altijd een mail sturen naar: info@vvharkstede.nl


We gaan vervolgafspraken inplannen om hier verder vorm aan te geven.